Kto podlega opłatom za korzystanie ze środowiska?

      Możliwość komentowania Kto podlega opłatom za korzystanie ze środowiska? została wyłączona

Obowiązek uiszczania opłat
korzystania ze środowiska mają
 przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne, które nie są
przedsiębiorcą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (m. in.
urzędy, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, itp.), a także osoby fizyczne nie będące
podmiotem gospodarczym, jeśli korzystają ze środowiska w sposób wymagający
pozwolenia.

 Naliczanie opłat środowiskowych to oczywiście obowiązek wymienionych wyżej podmiotów,
który wiąże się nie tylko z regulowaniem płatności, ale również
przygotowywaniem specjalnych ewidencji i innych dokumentów. Ponadto
przedsiębiorstwa i podmioty do tego zobowiązane muszą również dostarczyć sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego.

 Nie każdy przedsiębiorca może
pozwolić sobie na zatrudnienie pracownika zajmującego się kwestią opłat za
korzystanie ze środowiska, i nie każdy ma czas na pilnowanie terminów. Takie osoby
mogą skorzystać z usług firm, dzięki którym
korzystanie ze środowiska wzór oraz inne dokumenty będą
uporządkowane.